387190831_734624852035008_3018466854842917117_n

𝗠𝗜𝗡𝗔𝗘/𝗖𝗔𝗦𝗘𝗙: 𝗠𝗜𝗦𝗢𝗞𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗡𝗬 𝗜𝗩𝗢𝗡𝗧𝗢𝗘𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗛𝗔𝗛𝗔𝗙𝗔𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗢 𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗔𝗥𝗔𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗘𝗡𝗧𝗜-𝗧𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗦𝗬 𝗡𝗬 𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗔𝗥𝗔 𝗙𝗜𝗧𝗜𝗟𝗜𝗔𝗡𝗔 𝗦𝗬 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗥𝗔𝗛𝗔-𝗠𝗔𝗦𝗢 𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡’𝗡𝗬 𝗕𝗜𝗕𝗬 𝗔𝗢 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗥𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗡𝗢𝗦𝗬

𝗠𝗜𝗡𝗔𝗘/𝗖𝗔𝗦𝗘𝗙: 𝗠𝗜𝗦𝗢𝗞𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗡𝗬 𝗜𝗩𝗢𝗡𝗧𝗢𝗘𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗛𝗔𝗛𝗔𝗙𝗔𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗢 𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗔𝗥𝗔𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗘𝗡𝗧𝗜-𝗧𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗦𝗬 𝗡𝗬 𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗔𝗥𝗔 𝗙𝗜𝗧𝗜𝗟𝗜𝗔𝗡𝗔 𝗦𝗬 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗥𝗔𝗛𝗔-𝗠𝗔𝗦𝗢 𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡'𝗡𝗬 𝗕𝗜𝗕𝗬 𝗔𝗢 𝗔𝗠𝗜𝗡'𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗥𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗡𝗢𝗦𝗬 Antoky ny fiveloman’ny tantsaha mpiompy any amin’ny faritra Atsim ...

IMG_6159

𝗣𝗜𝗖𝗔𝗦-𝟭, 𝘁𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮𝘀𝗮 𝗵𝗼 𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗙𝗮𝗿𝗶𝘁𝗿𝗮 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗼𝘆 𝘀𝘆 𝗔𝗻𝗼𝘀𝘆

✅Notanterahan'Andriamatoa Harifidy RAMILISON,Minisitry ny  fambolena sy ny Fiompiana, ny fanaingana tamin’ny fomba ofisialy ny  Tetikasa tendro  itambarana fampitomboana araka orinasa fanodinambokatra ho an’ny Faritra atsimon’i Madagasikara na ny Pôl ...